PODPORNIKI


Prvi slovenski operater, ki se osredotoča na digitalizacijo industrijskih vertikal, kot so elektroenergetika, logistika in proizvodnja.

Njihova vizija je digitalna in tudi zelena, saj menijo, da imajo industrije odločilno vlogo pri procesu razogljičenja. Prepričani so, da sta digitalizacija in telekomunikacijska tehnologija bistvena elementa za bolj trajnostno prihodnost industrij in posledično naše družbe.

5G vidijo kot platformo, ki omogoča najnovejše tehnologije: umetno inteligenco, obogateno resničnost, industrijski internet stvari (IoT), računalništvo na robu (MEC) in avtonomno vodena vozila na industrijski ravni. Trdno so prepričani, da bodo s kombinacijo aplikacij SaaS in platform, temelječih v oblaku, skupaj s pametno robotizacijo proizvodnih in logističnih procesov dosegli trajnostno konkurenčnost njihovih industrij. Glavni dejavnik je trdna in zanesljiva povezljivost tudi pri brezžičnih povezavah. Nacionalni infrastrukturni operaterji izrecno potrebujejo zelo varne zasebne omrežne rešitve, za katere poskrbijo z zasebnimi mobilnimi omrežji kampus ter namenskimi, nacionalnimi in regionalnimi frekvencami. Na podlagi te pomembne povezljivosti ponujamo programske platforme, prilagojene izbranim industrijskim panogam.

Njihov cilj je postati najpomembnejši operater za digitalizacijo industrije v tem delu Evrope. Zavedajo se, da je cilj ambiciozen in da bo uspeh odvisen od njihovega znanja, agilnosti in pripravljenosti za hitro učenje. Začetek te poti pa pomeni uspešno uvedbo prvih projektov v Sloveniji in gradnjo partnerskega ekosistema.


Dobrodošli na avstrijskem Koroškem!

Strateško podjetniško povezovanje onkraj okvirov matičnih držav z brisanjem administrativnih meja v Evropski uniji postaja vse lažje. Slovenski podjetniki, ki so z ambicijami že segli čez mejo, ugotavljajo, da se to obrestuje.

Razvojna, strateška in prodajna partnerstva odpirajo možnosti za nastop na večjih trgih. Ponujajo pa tudi priložnosti za bistveno hitrejši razvoj idej, proizvodov in storitev. Posebno široke so te možnosti na področju industrije mikroelektronike, informacijskih tehnologij, robotike in elektronskih sistemov. Priložnosti za prodor na večje trge, partnerstva v raziskavah, ki poganjajo to industrijo, je s kratkim skokom čez nekdanjo mejo res veliko.

Podjetnikom, ki imajo že razvito idejo in si želijo strateških partnerstev, so za pomoč in povezovanje na voljo številne organizacije. Poleg Slovenske gospodarske zveze, ki je lahko prva vstopna točka za spletanje poslovne mreže, izjemne priložnosti ponujajo tudi panožni grozdi. Vanje se združujejo podjetja s podobnimi usmeritvami. Zanesljivost in znanje slovenskih podjetnikov sta tukaj izjemno cenjeni.Uveljavljen ponudnik inovativnih rešitev za avtomatizacijo in digitalizacijo v industriji, pametnih zgradbah in infrastrukturnih podjetjih.

Ustanovljen leta 1990 danes zaposluje več kot sto inženirjev in programerjev v treh državah, njegove rešitve pa uporabljajo poslovni partnerji v širši regiji.

Metronikove vrhunske rešitve uporabnikom prinašajo veliko dodane vrednosti, med drugim pomagajo izboljšati ponovljivost in stabilnost procesov ter kakovost izdelkov, vzpostaviti nadzor in jasen vpogled v procese, omogočiti analizo procesov ter vzpostaviti temelje za optimizacijo, znižanje stroškov in dvig produktivnosti.

V podjetju sodelujejo s svetovno uveljavljenimi podjetji, ki delujejo na področju tehnologij za avtomatizacijo in digitalizacijo, rešitve v okviru družine MePIS pa so plod lastnega razvoja.