PROGRAM

9.00–9.05
Odprtje dogodka in pozdravni nagovor
Sabina Petrov, urednica Tovarne leta

9.05–9.25
Vitka organizacija tlakuje pot industriji 4.0
dr. Peter Metlikovič, Ptica – zavod Kranj

9.25–9.45
Digitalna pomoč pri optimiranju proizvodnje v Iskraemecu
mag. Robert Rupnik, direktor operacij

9.45–10.00
Primeri dobrih praks s področja naprednih tehnoloških praks, podjetje BeeIN

10.00–10.20
Odmor

10.20–10.40
Avtomatizacija in digitalna evolucija v proizvodnji aluminija

mag. Anton Verdnik,
vodja inženiringa, Talum

10.40–10.55
Operativna odličnost v proizvodnji z inovativno digitalno platformo MePIS
Vanja Tomažič, direktor oddelka avtomatizacija in digitalizacija industrije in infrastrukture Metronik in Rok Slokar, vodja proizvodnje Incom

10.55–11.15
Primeri dobrih praks v Cinkarni Celje in pogled v prihodnost
Filip Koželnik,
član uprave

11.15–11.30
Odmor

11.30–11.50
»Mehki« izzivi in vprašanja ob začetku uvajanja industrije 4.0
dr. Matevž Fazarinc, vodja tovarne Knauf Insulation

11.50–12.05
Primeri dobrih praks s področja naprednih tehnoloških praks*

12.05–12.25
Vloga organizacijske kulture na poti do digitalizacije
Matjaž Vrbek,
vodja investicijskih dejavnosti Štore Steel

12.25
Konec dogodka

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa in govorcev.
* naslov predavanja bo znan v kratkem